KLG
KLG

Intrastat - Kolimisteenus | Rahvusvaheline kolimisteenus | KLG EESTI AS

Awesome Image

Intrastat

Intrastat aruanne (Intra EC Trade Statistics) on EL-i riikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati andmeid saab esitada elektrooniliselt eSTAT-i kaudu.


Awesome Image
-
Intrastati aruannet peavad esitama majandusüksused, mille kaubavahetuse käive EL riikidega ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab Statistikaamet ning andmed tuleb esitada ainult statistilise läve ületanud kaubavoo kohta. Intrastat aruanne esitatakse Statistikaametile igakuiselt, aruandeperioodile järgneva kuu 14-ndaks kuupäevaks.

Kui ettevõttel ei ole võimalik esitada aruannet  tähtajaks, tuleb kindlasti Statistikaametit informeerida ja küsida ajapikendust. Aruanne tuleb esitada ka juhul, kui aruandekuul ei toimunud üldse tehinguid (esitatakse nullaruanne).

2023. aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati andmed, 270 000 eurot (2022. aastal 200 000 eurot). See tähendab, et 2023. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama need ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2022. aastal suurem kui 270 000 eurot.

Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2023. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 400 000 eurot (2022. Aastal oli sama).

KLG Eesti AS pakub oma klientidele Intrastat aruande täitmise teenust, koostades kliendi eest Intrastat aruande ja esitades selle Statistikaametile.
teil on küsimused

Võtke ühendust

Rahvusvahelise kolimise esialgse hinnapakkumise saamiseks, konsultatsiooni küsimiseks või kolimistellimuse esitamiseks helistage palun numbril +372 6 818 818, saatke E-mail klg@klg.ee või täitke päringuvorm.


  Awesome Image
  Teisaldati üle
  0
  objekti eelmisel aastal
  Awesome Image
  Laopind
  0

  Lihtne kohaletoimetamine KLG-ga

  Kulude optimeerimine

  Vähendatud transiidiaeg

  Jälgimine reaalajas

  Tegevuslik tipptase